Prawo pracy

Każda ze stron stosunku pracy ma swoje prawa i obowiązki, których może dowodzić drogą prawną. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prawa pracy, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Bachleda – Kominek w Zakopanem.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa poświęcona regulacjom w zakresie obowiązków pracowników i pracodawców. Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub umowę o pracę spółdzielczą. Pracownikiem może być również osoba świadcząca pracę na podstawie mianowania, powołania lub wyboru. Pracodawca to jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników. Obowiązki i prawa stron określają zbiorowe układy pracy, Kodeks Pracy oraz akty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Organem nadzorującym stosowanie norm prawnych w zakresie prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Rozstrzyganiem sporów dotyczących stosunków pracy zajmują się Sądy Pracy.

Jakie usługi świadczymy w ramach prawa pracy?

Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy. Reprezentujemy zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Klientom oferujemy wsparcie w roszczeniach o mobbing, rozwiązanie stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe i w innych typach sporów.

W ramach prawa pracy świadczymy następujące usługi

  • mediacje między pracodawcą a pracownikiem,
  • mediacje ze związkami zawodowymi,
  • reprezentowanie Klientów w sporach z ZUS i PIP,
  • sporządzanie wniosków i pism procesowych,
  • reprezentowanie Klientów w Sądach Pracy.

Jeżeli są Państwo stroną sporu lub postępowania dotyczącego stosunku pracy, zachęcamy do odwiedzin naszej kancelarii. Termin wizyty można umówić drogą telefoniczną lub e – mailową. Prosimy zabrać ze sobą wszystkie istotne dokumenty. Zapraszamy.