Mediacje — sposób na pozasądowe rozwiązanie sporu

Mediacje to działania pozwalające na pozasądowe rozwiązanie problemów dotyczących prawa prywatnego. Wybór mediacji jako sposobu na rozwiązanie sporu jest popularny i co ważne – jest skutecznym narzędziem wykorzystywanym w systemie prawnym. Jak wygląda proces mediacyjny? Jego przeprowadzenie wymaga przystąpienia do postępowania mediacyjnego obu stron. Ogromnym plusem mediacji jest uniknięcie wielomiesięcznych trudów wynikających z niewłaściwej komunikacji lub braku zrozumienia podczas prowadzonych spraw sądowych, np. z zakresu prawa rodzinnego.

Pomoc mediatora w rozwiązaniu konfliktu

Mediator to osoba bezstronna, kompetentna i neutralna, która nie ocenia sytuacji, nie narzuca swojego punktu widzenia, ale wspiera obie strony sporu w formułowaniu ugodowych propozycji. Głównym zadaniem mediatora jest zadbanie o możliwość swobodnej wypowiedzi stron w trakcie procesu. W porównaniu z postępowaniem sądowym mediacje mają na celu wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony.

Kiedy warto zdecydować się na postępowanie mediacyjne?

Na mediację warto zdecydować się w sytuacji, gdy zależy nam na jak najniższych kosztach procesu sądowego. Będzie to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybkiego porozumienia i rozwiązania sprawy. Mediacje najczęściej przeprowadzane są przy sprawach rozwodowych. W takiej sytuacji pozwalają na:

  • znalezienie rozwiązań, które usatysfakcjonują obie strony,
  • podjęcie decyzji o chęci ratowania związku lub definitywnym rozstaniu,
  • ustalenie podziału majątku i tym samym uniknięcie dwóch procesów sądowych,
  • zmniejszenie kosztów sądowych – postępowanie rozwodowe odbywa się na jednej rozprawie,
  • ograniczenie do minimum spotkań małżonków,
  • nieangażowanie dzieci w postępowanie rozwodowe i wyeliminowanie stresu.