Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Mediacje – sposób na pozasądowe rozwiązanie sporu

Mediacje to działania pozwalające na pozasądowe rozwiązanie problemów prywatnoprawnych. Jest to niezwykle popularne i co ważne – skuteczne narzędzie wykorzystywane w obowiązującym systemie prawnym. Ich przeprowadzenie wymaga przystąpienia do postępowania mediacyjnego obu stron. Ogromnym plusem mediacji jest uniknięcie wielomiesięcznych trudów wynikających z niewłaściwej komunikacji czy braku zrozumienia podczas spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, ale też brak konieczności poniesienia wysokich kosztów finansowych.
Mediacje są prowadzone przez mediatora – osobę bezstronną, kompetentną i neutralną, która nie ocenia sytuacji, nie narzuca swojego punktu widzenia, ani też nie proponuje własnych rozwiązań. Głównym zadaniem mediatora jest zadbanie o możliwość swobodnej wypowiedzi stron w trakcie procesu. W porównaniu z postępowaniem sądowym mediacje mają na celu wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony, a nie wskaże, kto ma racje, a kto nie.

Dlaczego warto zdecydować się na postępowanie mediacyjne?

Mediacje są często przeprowadzane przy sprawach rozwodowych. W takiej sytuacji pozwalają na:

  • uporządkowanie rzeczywistości, w jakiej znajdują się strony,
  • podjęcie decyzji o chęci ratowania związku lub definitywnego rozstania,
  • znalezienie rozwiązań, które usatysfakcjonują obie strony,
  • zmniejszenie kosztów sądowych – postępowanie rozwodowe odbywa się na jednej rozprawie,
  • ograniczenie do minimum spotkań małżonków,
  • uniknąć angażowania dzieci w sprawy dorosłych i wyeliminowanie stresu oraz następujących go skutków,
  • ustalenie podziału majątku i tym samym uniknięcie dwóch procesów sądowych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia specjalistów w prowadzeniu mediacji – chętnie wesprę Was swoją wiedzą i doświadczeniem.