Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest bardzo specyficznym działem prawa cywilnego. Jest to zbiór norm, które regulują niemajątkowe oraz majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami, dziećmi i krewnymi. Ta gałąź prawa reguluje również stosunki wynikające z opieki, kurateli i przysposobienia. Źródłem prawa rodzinnego jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku, który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany.

Sprawy związane z prawem rodzinnym są zwykle bardzo delikatne, gdyż ich rozstrzygnięcia wpływają nie tylko na losy osób dorosłych, ale też dzieci. W przypadku rozwodu, separacji, spraw alimentacyjnych, czy dotyczących ustanowienia kontaktów z dziećmi, powinno się więc podejmować bardzo przemyślane działania. Skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym jest wtedy bardzo pomocne.

Obsługa prawna związana z prawem rodzinnym

Usługi naszej kancelarii związane z prawem rodzinnym polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wniosków oraz wszelkich pism procesowych, w tym środków odwoławczych. Podejmujemy się także reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, w następujących sprawach:

  • rozwód,
  • separacja,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa,

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Zakopanem.