Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze to dział prawa cywilnego, który obejmuje zbiór norm regulujących niemajątkowe oraz majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami, dziećmi i krewnymi. Gałąź prawa rodzinnego określa stosunki wynikające z opieki, kurateli i przysposobienia. Kwestie związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym najczęściej dotyczą spraw rozwodowych, spraw określających władzę rodzicielską i spraw o alimenty.

Rozprawy rozwodowe, sprawy alimentacyjne lub te dotyczące ustalenia opieki i kontaktów z dziećmi powinny być prowadzone przez doświadczonego prawnika, który dokona przemyślanych działań. Skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym będzie bardzo pomocne w tym trudnym czasie.

Usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego

Usługi prawne związane z prawem rodzinnym polegają przede wszystkim na udzielaniu porad, sporządzaniu wniosków oraz wszelkich pism procesowych, w tym środków odwoławczych. Kierując się dobrem klienta, szukam najlepszych rozwiązań, dlatego podczas konsultacji z zakresu prawa rodzinnego, proponuję klientom mediacje [kancelaria-bachleda-kominek.pl/zakres-uslug/mediacje/]. Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w następujących sprawach:

  • rozwód,
  • separacja,
  • uznania wyroków sądów zagranicznych, nie tylko w zakresie rozwodów,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Ze względu na osobliwy charakter spraw związanych z prawem rodzinnym, gwarantuję Państwu poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i zachowania poufności.