Rozwód jest złożoną kwestią, która wpływa na obie strony zaangażowane finansowo i emocjonalnie. Ważne jest, aby rozważyć różne perspektywy rozwodu i dążyć do rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron, w tym nie tylko dla rozwodzących się małżonków, ale i ich dzieci.

W jakich sytuacjach sąd nie orzeknie o rozwodzie?

Teoretycznie można nie zgodzić się na rozwód, jednak aby sąd przychylił się do tego stanowiska konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do rozwodu może dojść wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia oraz wszelkie więzi (w tym m.in. emocjonalne, fizyczne i gospodarcze) łączące małżonków. Jeśli istnieją jakieś szanse na uratowanie związku, które mają swoje ugruntowanie w świetle prawa, sąd nie orzeknie o rozwodzie.

Zasadniczo jednak wszystkie tego typu kwestie zależą od konkretnych okoliczności i zawsze rozpatrywane są przez sąd indywidualnie. Bez względu na to, którą stroną w sprawie rozwodowej jesteś, zawsze ważne jest profesjonalne wsparcie. Zachęcamy więc do skorzystania z usług naszej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w prawie rodzinnym w Zakopanem.

Sytuacje, które przemawiają przeciwko rozwodowi

Istnieje kilka istotnych sytuacji, w których rozwód może nie zostać orzeczony. Jeśli małżeństwo wychowuje wspólne małoletnie dzieci, a ich dobro mogłoby ucierpieć w skutek rozwodu, sąd może podjąć decyzję o kontynuowaniu związku – nawet jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Kolejna przesłanka dotyczy sytuacji, w której rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. zakończenie związku skutkowałoby krzywdą małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.