Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości...