Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów prawnych normujących czyny zabronione oraz kwestie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa.

Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo o adwokaturze” z dnia 26. maja 1982 roku reprezentantem osoby podejrzanej lub oskarżonej w procesie karnym może być radca prawny lub adwokat ze specjalizacją z zakresu prawa karnego.

Jeżeli szukają Państwo adwokata, który pomoże Państwu w sprawach karnych, zapraszamy do siedziby Kancelarii Bachleda – Kominek w Zakopanem.

Reprezentowanie podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych

Zajmujemy się prowadzeniem obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym, wykonawczym) oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również prawa osób pokrzywdzonych.

Oferta usług prawnych w zakresie prawa karnego obejmuje:

  • doradztwo prawne w zakresie prawa karnego,
  • obronę podejrzanego / oskarżonego,
  • reprezentację Klienta w postępowaniach dotyczących osób nieletnich,
  • reprezentację oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w sprawach prywatnoskargowych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie pism procesowych i kasacji.

Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o:

  • zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary,
  • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Wiedza i zaangażowanie pozwalają nam na spełnienie oczekiwań najbardziej wymagających Klientów.
Zapraszamy do naszej kancelarii w Zakopanem.