Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów prawnych normujących czyny zabronione oraz kwestie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa. Odpowiedzialność karną reguluje kodeks karny, który zawiera przepisy mówiące o tym, jakie zachowania są zabronione i jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie danych norm. Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo o adwokaturze” z dnia 26 maja 1982 roku reprezentantem osoby podejrzanej lub oskarżonej w procesie karnym może być radca prawny lub adwokat ze specjalizacją z zakresu prawa karnego.

Pomoc w zakresie prawa karnego

Pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje reprezentowanie podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych. W kancelarii zajmujemy się prowadzeniem obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym, wykonawczym) oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również prawa osób pokrzywdzonych. Jeżeli szukają Państwo adwokata, zapraszam do mojej kancelarii prawnej w Zakopanem. Udzielę porady i pomogę w rozwiązaniu sprawy.

Usługi prawne w zakresie prawna karnego obejmują:

  • doradztwo prawne
  • obronę podejrzanego/oskarżonego,
  • reprezentację klienta w postępowaniach dotyczących osób nieletnich,
  • reprezentację oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w sprawach prywatnoskargowych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie pism procesowych i kasacji.

Ponadto kancelaria adwokacka zajmuje się przygotowywaniem wniosków o:

  • zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary,
  • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.