Na czym polega mediacja i czy warto się na nią zdecydować?

Na czym polega mediacja i czy warto się na nią zdecydować?

Mediacje to coraz popularniejsza forma rozwiązywania konfliktów, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Alternatywa dla długotrwałych procesów sądowych przyciąga coraz więcej osób szukających szybkich i mniej formalnych sposobów na zażegnanie sporów. Proces...
Jak odzyskać dług? 4 możliwości

Jak odzyskać dług? 4 możliwości

Niezapłacone faktury, niezwrócone pożyczki czy nieuregulowane należności za wykonane usługi – to tylko niektóre sytuacje, w których warto zastanowić się nad tym, jak można odzyskać dług. W jaki sposób można dochodzić swoich należności i kiedy warto rozważyć...
Czy można nie zgodzić się na rozwód?

Czy można nie zgodzić się na rozwód?

Rozwód jest złożoną kwestią, która wpływa na obie strony zaangażowane finansowo i emocjonalnie. Ważne jest, aby rozważyć różne perspektywy rozwodu i dążyć do rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron, w tym nie tylko dla rozwodzących się małżonków, ale i ich dzieci....
Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość...
Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości...
Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

W momencie śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a wszyscy spadkobiercy wchodzą w całość praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Dzieje się to z mocy prawa, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe, ale nie konieczne – jedynie w przypadku chęci...