Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość...
Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości...
Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

W momencie śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a wszyscy spadkobiercy wchodzą w całość praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Dzieje się to z mocy prawa, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe, ale nie konieczne – jedynie w przypadku chęci...
W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Zgodnie z definicją adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w której skład wchodzą porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami czy urzędami, a także sporządzanie opinii prawnych. Wszystkie informacje na ten temat zostały...
Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania partnerów posiadających dziecko czy też rozwodu małżonków posiadających dziecko, konieczne jest ustalenie zasad opieki nad dzieckiem. W wielu wypadkach byli partnerzy dochodzą w tej kwestii do kompromisu, ustalając między sobą...
Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w sytuacji, gdy jedno bądź oboje ze współmałżonków jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. W większości przypadków tego rodzaju proces wiąże się z większą ilością czasu i jest bardziej skomplikowany, ze względu na to,...