Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość...