W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Zgodnie z definicją adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w której skład wchodzą porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami czy urzędami, a także sporządzanie opinii prawnych. Wszystkie informacje na ten temat zostały...