Zgodnie z definicją adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w której skład wchodzą porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami czy urzędami, a także sporządzanie opinii prawnych. Wszystkie informacje na ten temat zostały zawarte w ustawie z 26 maja 1982 roku. Warto wiedzieć, że jest kilka sytuacji, w których adwokat może odmówić przyjęcia sprawy.

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Należy zaznaczyć, że odmowa obrony przez adwokata zawsze związana jest z ważnymi powodami. Każdy adwokat jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie zainteresowanego. Osoby wykonujące zawód adwokata nie mogą bronić osoby, która ułatwiłaby popełnienie przestępstwa bądź wskazywałaby sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn karalny popełniony w przyszłości. Jeżeli wynik sprawy rzutowałby na dobro osobiste lub majątek adwokata, może on odmówić obrony.

Adwokat jest zwolniony z obrony oskarżonego również w sytuacji, kiedy udzielił wcześniej pomocy stronie przeciwnej lub aktualnie strona przeciwna jest jego klientem. W sytuacji, kiedy osoba wykonująca zawód adwokata była wcześniej w sprawie jako osoba publiczna, na przykład prokurator, również może odmówić przyjęcia sprawy. Niekiedy zdarzają się sprawy bardzo skomplikowane, wymagające odpowiedniej, niszowej wiedzy. Jeżeli adwokat nie czuje się na tyle kompetentny, by ją prowadzić, może odmówić współpracy.

Kolejną sprawą, która umożliwia adwokatowi odmówienia przyjęcia obrony, są osobiste zatargi bądź konieczność wystąpienia przeciwko komuś bliskiemu. Odmowa przyjęcia sprawy jest możliwa również w sytuacji, kiedy klienta reprezentują już inni adwokaci, klient i adwokat nie doszli do porozumienia w sprawie honorarium lub gdy upoważnienie do obrony wystawiła osoba do tego nieupoważniona. Jak widać, jest kilka powodów, z których adwokat może odmówić przyjęcia sprawy, są to jednak sytuacje stosunkowo rzadkie.