Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość rozporządzenia własnym dobytkiem na wypadek śmierci. Jest to dokument, w którym wskazuje się spadkobierców, ale można też wykluczyć określone osoby z dziedziczenia. Kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe? Jakie są tego konsekwencje? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Wyłączenie z dziedziczenia — na czym to polega?

Przede wszystkim podkreślić należy, że wyłączenie z dziedziczenia to nieco inna instytucja niż wydziedziczenie. Trzeba odróżnić te dwa pojęcia, ponieważ często są one stosowane zamiennie, tymczasem kierują się nieco innymi zasadami. W przypadku wydziedziczenia konieczne jest spełnienie określonych przesłanek (głównie spadkobierca względem spadkodawcy), spadkobierca traci też prawo do zachowku.

Wyłączenie z dziedziczenia z kilku względów jest łatwiejsze w realizacji niż wydziedziczenie, chociaż też trzeba dochować wszelkich formalności. Najlepiej zrobić to korzystając z usług naszej kancelarii notarialnej, która zapewnia fachowe doradztwo i przeprowadza przez wszystkie procedury. Należy uwzględnić w testamencie zapis stanowiący oświadczenie, że nie chce się, aby dana osoba odziedziczyła majątek po śmierci. Co ważne, nie ma konieczności argumentowania swojej decyzji ani podawania jej przyczyn pominięcia spadkobiercy ustawowego. Wyłączenie z dziedziczenia może zostać zmienione lub anulowane w wyniku odwołania testamentu.

Trzeba jednak pamiętać, że samo wyłączenie z dziedziczenia nadal daje możliwość uzyskania zachowku. Zatem nawet jeśli spadkobierca nie dziedziczy majątku, to jednak może wystąpić o zachowek po zmarłym bliskim, który w świetle prawa jest mu należny.

Wyłączenie z dziedziczenia może też nastąpić na mocy orzeczenia sądu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których doszło do niezgodności dziedziczenia lub w przypadku wyłączenia od dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy.