https://kancelaria-bachleda-kominek.pl Thu, 07 Oct 2021 17:06:24 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.24 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1-32x32.png https://kancelaria-bachleda-kominek.pl 32 32 Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jakich-spraw-dotyczy-tajemnica-adwokacka/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jakich-spraw-dotyczy-tajemnica-adwokacka/#respond
Tue, 07 Sep 2021 18:57:25 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=406 Tajemnica adwokacka ma bardzo szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem spraw lub udzielaniem pomocy prawnej. Adwokaci są prawnie zobowiązani do zachowywania tajemnicy adwokackiej, a prawo to obowiązuje ich dożywotnio. Zwolnienie adwokata z obowiązku dotrzymywania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest zobowiązany do […]

Artykuł Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? pochodzi z serwisu .

]]>
Tajemnica adwokacka ma bardzo szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem spraw lub udzielaniem pomocy prawnej. Adwokaci są prawnie zobowiązani do zachowywania tajemnicy adwokackiej, a prawo to obowiązuje ich dożywotnio. Zwolnienie adwokata z obowiązku dotrzymywania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, oraz do zabezpieczenia jej przed ujawnieniem bądź wykorzystaniem w niepożądany sposób.

Jakie sprawy są objęte tajemnicą adwokacką?

Tajemnicą adwokacką objęte są wszystkie informacje, jak również dokumenty i materiały zgromadzone przez adwokata podczas toku sprawy i współpracy z klientami. Wszystko, co klienci przekazali adwokatowi w trakcie pomocy prawnej lub prowadzenia sprawy jest chronione tajemnicą adwokacką. Tajemnicy adwokackiej podlegają również źródła, z jakich klient opłaca honorarium adwokata. Żaden organ nie ma prawa do zwolnienia z tajemnicy adwokackiej bez bardzo istotnego powodu. Zgodnie z ustawą Prawa o Adwokaturze tajemnica adwokacka powinna być respektowana przez wszystkie organy władzy i procesowania.

Tajemnica adwokacka nie dotyczy jedynie informacji związanych z nielegalnym obrotem wartości majątkowych i informacji mogącej pomóc w przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Zwolnienie z tajemnicy obowiązuje również kiedy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Tajemnica adwokacja ma ogromny wpływ na przebieg współpracy pomiędzy adwokatem a klientem. Jej działanie pozwala na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, co skutkuje większą ilością informacji mających znaczący wpływ na przebieg całej sprawy. Tajemnica zawodowa pozwala na wytyczenie granic, których nikt nie ma prawa przekroczyć bez względu na status.

Artykuł Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jakich-spraw-dotyczy-tajemnica-adwokacka/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Jak dzielić majątek po rozwodzie? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/dzielic-majatek-rozwodzie/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/dzielic-majatek-rozwodzie/#respond
Thu, 10 Jun 2021 08:09:55 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=395 Rozwód jest kojarzony jako sprawa nieprzyjemna i mocno stresująca dla obu stron, a także dla ich bliskich. Około 1/3 małżeństw zawieranych w Polsce rozwodzi się.  Jednak rozstanie nie kończy się tylko na sprawie rozwodowej – należy również zająć się podziałem majątku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych lub zatrudnienie osoby, która pomoże dopełnić wszystkich […]

Artykuł Jak dzielić majątek po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>
Rozwód jest kojarzony jako sprawa nieprzyjemna i mocno stresująca dla obu stron, a także dla ich bliskich. Około 1/3 małżeństw zawieranych w Polsce rozwodzi się.  Jednak rozstanie nie kończy się tylko na sprawie rozwodowej – należy również zająć się podziałem majątku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych lub zatrudnienie osoby, która pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Jak wygląda podział majątku?

Przed ślubem każda ze stron posiada swój osobisty majątek, którym wedle własnego uznania dysponuje. W momencie zawarcia związku małżeńskiego, powstaje wspólność majątkowa stron. W momencie rozwodu, zostaje ona zmieniona na rozdzielność majątkową. Całość majątku zostaje podzielona na części majątkowe, chyba że wcześniej między małżonkami została spisana intercyza, czyli umowa między małżonkami określająca ich rozdzielność majątkową lub rozszerzająca wspólny majątek o odrębne majątki współmałżonków. Jeżeli nie została ona spisana to na to, w jaki sposób zostanie rozdzielony majątek duży wpływ mają małżonkowie. Mogą oni dobrowolnie podzielić wspólne dobra lub złożyć wniosek do sądu, który zajmował się orzekaniem podczas rozwodu. Wniosek może zostać złożony w trakcie rozwodu, ale także kilka lat później, ponieważ podział majątku nie ulega przedawnieniu. W momencie złożenia do sądu wniosku o podział majątku należy uiścić stosowne opłaty sądowe, których wysokość waha się od 300 do 1000 złotych. Do tego dochodzą opłaty za rzeczoznawcę, który określi wartość majątku, chyba, że obie strony zgodnie podadzą realną wartość rynkową. W sytuacji, gdy strony nie wykażą się zgodnością, w toku sprawy sąd może podzielić majątek na dwie równe części, ale nie jest to zasada. Może dość do nierównego podziału majątku, w przypadku gdy jedna ze stron poczyniła wydatki do wspólnego majątku ze swoich własnych oszczędności, ponieważ w takiej sytuacji musi tą różnicę odzyskać. Sąd może także wydać postanowienie, na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje ich wspólne dobro, pod warunkiem spłacenia drugiej ze stron.
Kto zajmuje się sprawami podziału majątku?

Zazwyczaj małżonkowie próbują sami uporać się z wszystkimi formalnościami, chociaż często ich ilość przerasta osobę niezwiązaną na co dzień z rozwiązywaniem tego typu spraw. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie prawnika, który profesjonalnie doradzi w jaki sposób rozwiązać konkretne sytuacje, a także dzięki doświadczeniu pomoże szybko i bezstresowo załatwić wszelkie formalności.

Artykuł Jak dzielić majątek po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/dzielic-majatek-rozwodzie/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/moze-byc-pelnomocnikiem-postepowaniu-karnym/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/moze-byc-pelnomocnikiem-postepowaniu-karnym/#respond
Sun, 07 Mar 2021 16:03:22 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=391 Pełnomocnictwo stanowi jednostronne upoważnienie osoby trzeciej, aby ta wykonywała określone czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie takiej woli. Kto w praktyce może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? Czym charakteryzuje się postępowanie karne? Postępowanie karne przeprowadzane jest w celu wykrycia czynu przestępczego, a także ustalenia sprawcy oraz wymierzenia mu kary. W przypadku stwierdzenia braku przestępstwa, […]

Artykuł Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? pochodzi z serwisu .

]]>
Pełnomocnictwo stanowi jednostronne upoważnienie osoby trzeciej, aby ta wykonywała określone czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie takiej woli. Kto w praktyce może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym?

Czym charakteryzuje się postępowanie karne?

Postępowanie karne przeprowadzane jest w celu wykrycia czynu przestępczego, a także ustalenia sprawcy oraz wymierzenia mu kary. W przypadku stwierdzenia braku przestępstwa, może mieć miejsce oczywiście także uniewinnienie oskarżonego.

Takie postępowanie dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich określa się przygotowawczym (prowadzony jest przez prokuratora lub policję), drugi zaś to rozprawa główna. Ważną rolę w postępowaniu karnym pełni pełnomocnik. W praktyce w tego typu sprawach może być nim tylko i wyłącznie adwokat lub radca prawny. To zgoła odmienne w porównaniu np. ze sprawami cywilnymi, w przypadku których taką funkcję może sprawować także członek rodziny.

Jeśli chodzi o radców prawnych, zostali oni dopuszczeni do pełnienia roli pełnomocników w postępowaniach karnych dzięki nowelizacji z roku 2010.

Jak udzielić pełnomocnictwa w sprawach karnych?

Takiego pełnomocnictwa można udzielić albo pisemnie, albo poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do protokołu sprawy. Oczywiście o szczegółach w zakresie pełnienia takiej funkcji klienta informuje prawnik, aby wszystkie wymogi z tym związane zostały spełnione.

Jak wygląda pełnomocnictwo w procesie przygotowawczym?

W przypadku postępowania przygotowawczego, gdy osoba podejrzana nie ma jeszcze prawnego statusu podejrzanego, nie może ona mieć wówczas też obrońcy. Zgodnie z prawem może jednak ustanowić pełnomocnika, którego rolą jest na tym etapie podejmowanie wszystkich niezbędnych czynności.

Jeśli dodatkowo taki pełnomocnik jest adwokatem, może również zostać nim już po uzyskaniu statusu oskarżonego przez dotychczas reprezentowaną przez siebie osobę.

Pełnomocnictwo w postępowaniu karnym to szczególna rola, do której trzeba mieć odpowiednie wykształcenie prawnicze oraz praktyczne doświadczenie. Jeśli szukają Państwo adwokata zajmującego się tego typu sprawami, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Artykuł Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/moze-byc-pelnomocnikiem-postepowaniu-karnym/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Czy można dziedziczyć długi? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/mozna-dziedziczyc-dlugi/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/mozna-dziedziczyc-dlugi/#respond
Fri, 05 Mar 2021 19:03:52 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=388 Zdecydowana większość ludzi ma pozytywne skojarzenia, słysząc o spadkach. Mówiąc o nich, zazwyczaj mamy na myśli przejmowanie po spadkodawcy aktywów, czyli pieniędzy, nieruchomości czy praw. Często nie uświadamiamy sobie jednak, że można po nim także odziedziczyć różne zobowiązania. Nazywamy je długami spadkowymi i są to przede wszystkim długi, które zaciągnął on jeszcze za swojego życia, […]

Artykuł Czy można dziedziczyć długi? pochodzi z serwisu .

]]>
Zdecydowana większość ludzi ma pozytywne skojarzenia, słysząc o spadkach. Mówiąc o nich, zazwyczaj mamy na myśli przejmowanie po spadkodawcy aktywów, czyli pieniędzy, nieruchomości czy praw. Często nie uświadamiamy sobie jednak, że można po nim także odziedziczyć różne zobowiązania. Nazywamy je długami spadkowymi i są to przede wszystkim długi, które zaciągnął on jeszcze za swojego życia, a których nie zdążył spłacić. Bez odpowiedniej wiedzy na ten temat i przemyślanych decyzji dotyczących spadku, który mamy przyjąć, możemy narazić się nawet na utratę swojego majątku oraz oszczędności. Aby lepiej zrozumieć, czym są długi spadkowe i jak można się przed nimi skutecznie bronić, zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Czym są długi spadkowe?

Pod pojęciem długów spadkowych kryją się wszystkie zobowiązania zmarłego istniejące w chwili otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Są to wszelkie zaciągnięte przez niego pożyczki, kredyty bankowe, zaległości płatnicze takie jak np.: nieopłacone rachunki, zobowiązanie zapłaty za zrealizowane zakupy, zobowiązanie do zapłaty zaległego czynszu najmu itp. Są także takie długi spadkowe, które pojawiają się dopiero po śmierci spadkodawcy, w związku z umowami, które wygasają w momencie jego śmierci. Tego rodzaju umowami są między innymi umowa o pracę czy umowa o dzieło. Kiedy wygasają, zobowiązania w nich zawarte przestają obowiązywać, ale równocześnie powstaje obowiązek rozliczeń z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych zaliczamy także koszty pogrzebu zmarłego, koszty zachowku oraz opłaty za prowadzenie postępowania sądowego.

Czy spadkobierca jest skazany na dziedziczenie długów?

Na szczęście spadkobierca może uchronić się przed dziedziczeniem zobowiązań spadkodawcy, ponieważ odpowiedzialność za długi spadkowe spada na niego dopiero w momencie przyjęcia spadku. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, nie będzie odpowiadał za długi spadkowe. Od strony prawnej wygląda to tak, że do momentu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku, a więc wierzyciel nie może egzekwować długu spadkowego z majątku osobistego spadkobiercy. W takiej sytuacji bezpieczny jest więc majątek i oszczędności spadkobiercy oraz wszystkie jego nieruchomości. Jeżeli zdecyduje się on przyjąć spadek wprost, to zaczyna od tego momentu odpowiadać za długi spadkowe z całego swojego majątku. Odtąd wierzyciel ma więc prawo egzekwować dług spadkowy z jego majątku lub nieruchomości. Jeżeli długi spadkodawcy okażą się wysokie, spadkobierca nie tylko niczego nie zyska, decydując się na przyjęcie spadku, ale może nawet stracić swój własny majątek. Jest jeszcze jedno rozwiązanie – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko do wartości samego spadku. Dzięki skorzystaniu z takiej opcji w razie istnienia długów spadkowych spadkobierca w najgorszym razie wyjdzie na zero, czyli nic nie zyska, ale również nic nie straci.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie prawa spadkowego albo konkretnych porad dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, warto zgłosić się do naszej kancelarii adwokackiej. Udzielamy profesjonalnej pomocy w tym zakresie, zajmujemy się spadkami, testamentami, darowiznami, a także zagadnieniami związanymi z dobrodziejstwem inwentarza i działem spadku. W razie potrzeby możemy także reprezentować swoich klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach.

Jak można dowiedzieć się, czy spadkodawca nie zostawił nam w spadku długów?

Jeżeli zostaliśmy spadkobiercami, ale nie mamy pewności, czy spadkodawca nie pozostawił nam w spadku długów, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby się tego dowiedzieć, zanim przyjmiemy spadek. W tym celu warto dokładnie przejrzeć wszystkie dokumenty i korespondencję, która została w domu zmarłego. Możliwe, że wśród różnych dokumentów znajdziemy takie, które dotyczą zaciągniętych kredytów, pożyczek albo monity przypominające o powstałej i wciąż nieuregulowanej zaległości finansowej czy dokumentację komorniczą. Dobrym pomysłem jest również porozmawianie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi zmarłego, którzy mogą orientować się w sytuacji zadłużenia spadkodawcy.

 

Artykuł Czy można dziedziczyć długi? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/mozna-dziedziczyc-dlugi/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Jak wyglądają mediacje w sprawach rozwodowych? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/wygladaja-mediacje-sprawach-rozwodowych/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/wygladaja-mediacje-sprawach-rozwodowych/#respond
Wed, 23 Sep 2020 17:26:58 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=384 Mediacja to dobrowolne i polubowne narzędzie rozwiązywania sporów rozwodowych. Oparta jest na dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Jeżeli w danym momencie nie jest możliwe zawarcie ugody, mediacja jest w stanie rozwiązać konflikt lub go zahamować. Mediacja rozwodowa często ma miejsce już na etapie sądowym (sąd kieruje strony do mediacji za ich zgodą). Przebieg […]

Artykuł Jak wyglądają mediacje w sprawach rozwodowych? pochodzi z serwisu .

]]>
Mediacja to dobrowolne i polubowne narzędzie rozwiązywania sporów rozwodowych. Oparta jest na dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Jeżeli w danym momencie nie jest możliwe zawarcie ugody, mediacja jest w stanie rozwiązać konflikt lub go zahamować. Mediacja rozwodowa często ma miejsce już na etapie sądowym (sąd kieruje strony do mediacji za ich zgodą).

Przebieg mediacji na etapie sądowym

Na początek strony samodzielnie wybierają mediatora z odpowiedniej listy, a jeżeli nie są w stanie tego zrobić, wyznacza go sąd. Mediator ma kwalifikacje do tego, aby bezstronnie i sprawnie poprowadzić każdą mediację w sprawie rozwodowej. Przeprowadza wywiad z każdą ze stron, a następnie z obiema razem. Jeżeli rozmowy przedłużają się, przewidziane są następne spotkania. Każda ze stron powinna uczciwie przedstawić swoje racje. Dla odpowiedniego przebiegu postępowania korzystniejsze będzie wysłuchanie oczekiwań drugiej strony od mediatora. Wysłuchanie tych informacji od bezstronnej osoby jest łatwiejsze niż bezpośrednia rozmowa między stronami. W odróżnieniu od postępowania sądowego mediacje mają na celu wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony. Mediacja kończy się spisaniem dokumentów, w których zawarto jej cały przebieg.

Mediacje w praktyce

Mediator, strony biorące udział w postępowaniu i sąd je prowadzący są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, które poznali w trakcie jego prowadzenia. Należy pamiętać, że mediator nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej, chyba że strony zwalniają go z poufności. Argumenty, jakie małżonkowie podają podczas mediacji, nie mogą być wykorzystywane jako dowody w czasie rozpatrywania sprawy w sądzie. Każda mediacja dostosowana jest do potrzeb danej sprawy. Strony mają zapewnione prawo swobodnej wypowiedzi i wyrażania własnych opinii. Mediator dba o bezpieczny i kulturalny tok rozmowy. Jeśli dojdzie do kompromisu i strony zawrą ugodę, mediacja kończy się spisaniem protokołu.

W protokole oznacza się miejsce, czas oraz dane kontaktowe stron uczestniczących w mediacji. Protokół podpisuje mediator, a stronom wręcza jego odpis. Jeżeli ugoda została zawarta, konieczne jest jej zatwierdzenie przez sąd. Jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, to sprawa wraca do sądu.

 

Artykuł Jak wyglądają mediacje w sprawach rozwodowych? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/wygladaja-mediacje-sprawach-rozwodowych/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie alimentów? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/konsekwencje-groza-nieplacenie-alimentow/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/konsekwencje-groza-nieplacenie-alimentow/#respond
Thu, 16 Jul 2020 08:06:20 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=341 Niepłacenie alimentów to przestępstwo z zakresu prawa karnego, które może grozić rozmaitymi konsekwencjami, z karą pozbawienia wolności włącznie. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy dochodzi do tzw. przestępstwa niealimentacji i jakie sankcje mogą być nałożone na osobę, która nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego. Przestępstwo niepłacenia alimentów Niepłacenie alimentów to przestępstwo, które naraża dłużnika na różne konsekwencje. Przestępstwa […]

Artykuł Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie alimentów? pochodzi z serwisu .

]]>
Niepłacenie alimentów to przestępstwo z zakresu prawa karnego, które może grozić rozmaitymi konsekwencjami, z karą pozbawienia wolności włącznie. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy dochodzi do tzw. przestępstwa niealimentacji i jakie sankcje mogą być nałożone na osobę, która nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego.

Przestępstwo niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów to przestępstwo, które naraża dłużnika na różne konsekwencje. Przestępstwa niealimentacji (art. 209 Kodeksu Karnego) dopuszcza się ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku określonego np. orzeczeniem sądowym lub ugodą. Zanim jednak poruszona zostanie kwestia tzw. przestępstwa niealimentacji, warto skupić się na okolicznościach, jakie muszą zostać spełnione, aby można było mówić o jakichkolwiek sankcjach i karach.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego występuje wyłącznie wtedy, gdy obowiązek ten został sprecyzowany poprzez określenie kwoty alimentów. Jeśli rodzic nie został zobowiązany co do ściśle określonej kwoty, nie może zostać posądzony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego czy pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Obowiązek alimentacyjny oraz wysokość kwoty alimentów dokonywana jest przez:

 • orzeczenie sądowe (w tym zarówno wyrok w sprawie o alimenty, jak i postanowienie sądu, np. o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych),
 • ugodę zawartą przed sądem,
 • ugodę zawartą przed innym organem,
 • ugodę zawartą pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Osoba, która nie płaci alimentów o ściśle określonej kwocie, podlega karze, jeżeli:

 • zaległości osiągają równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych (np. brak opłat za 3 miesiące),
 • opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe wynoszą co najmniej 3 miesiące.

Kary za niepłacenie alimentów

Kodeks Karny (art. 209) przewiduje kary za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w postaci:

 • grzywny,
 • ograniczenia wolności,
 • pozbawienia wolności.

Warto przy tym dodać, że najsurowsze kary wymierzane są sytuacjach, gdy niepłacenie alimentów przez sprawcę przyczyniło się do tego, że osoba uprawniona nie miała możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podstawowe potrzeby dotyczą nie tylko kwestii takich jak żywność czy ubrania, czyli minimum niezbędnego do egzystencji, ale również wykształcenia czy korzystania z dóbr kulturalnych.

Gdy dojdzie do przestępstwa alimentacyjnego, poszkodowany ma prawo zgłosić ten fakt do prokuratury. Następnie prokuratura wzywa dłużnika w charakterze podejrzanego. Jeśli po przesłuchaniu dłużnik ureguluje zaległą kwotę alimentacyjną na rzecz poszkodowanego w ciągu 30 dni, może uniknąć kary. W przeciwnym razie musi liczyć się z ww. konsekwencjami prawnymi.

Niepłacenie alimentów a sankcje administracyjne

Wobec osoby uchylającej się od płacenia alimentów mogą być zastosowane również sankcje administracyjne (wynikają one z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Tego rodzaju kary wyznaczane są przez organ administracyjny, np. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. O zastosowanie sankcji administracyjnych może wystąpić osoba uprawniona do alimentów poprzez złożenie wniosku, jednak wcześniej sąd musi nadać tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu) tzw. klauzulę wykonalności i należy skierować sprawę do komornika.

Do tego sankcji administracyjnych zaliczamy m.in.:

 • przekazanie informacji o osobie uchylającej się od płacenia alimentów do rejestru dłużników,
 • okresowe zatrzymanie prawa jazdy,
 • zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy (gdy osoba nie płaci alimentów z powodu braku możliwości zarobkowania).

Artykuł Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie alimentów? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/konsekwencje-groza-nieplacenie-alimentow/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/prawo-alimentow-rozwodzie/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/prawo-alimentow-rozwodzie/#respond
Sun, 02 Feb 2020 20:17:53 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=322 Małżonkowie mają obowiązek troszczenia się o potrzeby materialne rodziny, wzajemnej troski i brania udziału w wychowywaniu dzieci. Wkład małżonków we wszystkie obszary nie musi być równy, a wzajemne relacje mogą się kształtować w różny sposób, w zależności od powziętej przez nich decyzji. Pracą zarobkową może zajmować się jedno z nich, a drugie poświęcić się wychowaniu […]

Artykuł Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>
Małżonkowie mają obowiązek troszczenia się o potrzeby materialne rodziny, wzajemnej troski i brania udziału w wychowywaniu dzieci. Wkład małżonków we wszystkie obszary nie musi być równy, a wzajemne relacje mogą się kształtować w różny sposób, w zależności od powziętej przez nich decyzji. Pracą zarobkową może zajmować się jedno z nich, a drugie poświęcić się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by oboje pracowali i dzielili się pozostałymi obowiązkami.

Sytuacja małżonków ulega jednak zmianie w sytuacji, gdy zdecydują się na zakończenie małżeństwa przez rozwód. Po orzeczeniu rozwodu relacje między nimi muszą zostać ukształtowane na nowo, także dlatego, że znikają wzajemne zobowiązania dotyczące kwestii materialnych. Jednak mimo tego, po rozwodzie byłym małżonkom przysługuje prawo do występowania o zasądzenie alimentów. Możliwość ta zależy jednak od spełnienia ściśle określonych warunków. Sprawdźmy, w jakich okolicznościach małżonkowie mogą domagać się  od  siebie  alimentów.

Alimenty w razie niedostatku

W przypadku, gdy rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie, prawo do pozwania byłego współmałżonka o alimenty przysługuje obu osobom. Warunkiem, by można się było o nie ubiegać  jest jednak popadnięcie w niedostatek. Jest to sytuacja, w której jedno z byłych małżonków nie może zaspakajać swych podstawowych potrzeb życiowych. Osoba składająca pozew musi udowodnić, że takie okoliczności rzeczywiście mają miejsce. Uprawnienie do otrzymywania alimentów wygasa jednak po pięciu latach, a okres otrzymywania  wsparcia  może  być  przez  sąd przedłużony  wyłączenie  w  wyjątkowych  okolicznościach.

O alimenty związane z popadnięciem w niedostatek mogą występować również ci małżonkowie, którzy zostali uznani przez sąd za współwinnych całkowitego rozpadu pożycia.

Alimenty przy pogorszeniu się stopy życiowej

Jeśli w ramach rozwodu sąd badał kwestię winy, małżonkowi, który został uznany za niewinnego, przysługują zdecydowanie szersze uprawnienia. Może on wystąpić o alimenty wówczas, gdy wskutek rozwodu jego stopa życiowa uległa pogorszeniu. Pozew taki może być złożony w dowolnym momencie, chyba że osoba, która winy nie ponosi, zawrze kolejny związek małżeński. W takiej bowiem sytuacji traci możliwość otrzymywania alimentów  od  byłego  małżonka.

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozwodu nie może wystąpić z pozwem o alimenty niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się  znajdzie.

 

Artykuł Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/prawo-alimentow-rozwodzie/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Zadania kancelarii adwokackiej https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/zadania-kancelarii-adwokackiej/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/zadania-kancelarii-adwokackiej/#respond
Wed, 04 Dec 2019 13:56:28 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=311 Kancelaria adwokacka zwykle kojarzy nam się ze stawianiem się przed sądem oraz różnorodnymi sprawami karnymi. Tymczasem w praktyce jest wiele sytuacji w życiu, w których każdy z nas, zarówno osoby prywatne, jak i firmy, mogą potrzebować pomocy profesjonalnego prawnika. A pomoc ta może obejmować różny zakres i nie zawsze musi być związany z procesami karnymi […]

Artykuł Zadania kancelarii adwokackiej pochodzi z serwisu .

]]>
Kancelaria adwokacka zwykle kojarzy nam się ze stawianiem się przed sądem oraz różnorodnymi sprawami karnymi. Tymczasem w praktyce jest wiele sytuacji w życiu, w których każdy z nas, zarówno osoby prywatne, jak i firmy, mogą potrzebować pomocy profesjonalnego prawnika. A pomoc ta może obejmować różny zakres i nie zawsze musi być związany z procesami karnymi czy postępowaniami cywilnymi. Bardzo często zdarza się, że do kancelarii adwokackiej trafiają osoby, które potrzebują po prostu fachowego doradztwa. Z kolei przedsiębiorstwa bardzo często nawiązują stałą współpracę z kancelariami, dzięki czemu mogą zawsze liczyć na wsparcie ekspertów z zakresu prawa.

Kancelarie adwokackie zapewniają profesjonalne i kompleksowe świadczenie usług prawnych, związanych zarówno z udzielaniem porad, jak i sporządzaniem opinii prawnych, umów, pism procesowych, a także reprezentowaniem swoich klientów w urzędach czy sądach. Oprócz klientów indywidualnych do kancelarii zgłaszają się różne podmioty gospodarcze, w tym m.in. przedsiębiorcy, organizacje czy wspólnoty mieszkaniowe.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię adwokacką

Profesjonalne kancelarie adwokackie świadczą kompleksowy zakres usług z różnych dziedzin. W kancelarii adwokackiej Katarzyna Bachleda-Kominek można liczyć na wsparcie prawne, obejmujące usługi polegające głównie na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wniosków i wszelkich pism procesowych (w tym środków odwoławczych), jak i na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w różnorodnych kategoriach spraw. Zapewniana jest fachowa obsługa z różnych dziedzin.

Oprócz spraw z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego, klienci mają zapewnioną pomoc również w kwestiach prawa rodzinnego czy spadkowego. W tych dwóch ostatnich przypadkach najczęściej rozstrzygane są kwestie związane z rozwodami i separacjami, podziałem majątku, zasądzaniem alimentów, czy też sporządzaniem testamentów lub sprawami spadkowymi. Wiele sporów można rozwiązać poza salą sądową, jednak znaczna część z nich wymaga profesjonalnego działania prawników, którzy pomagają w znalezieniu rozwiązań zgodnych z literą prawa i możliwie jak najlepszych dla klienta.

Do innych dziedzin, które również znaleźć można w ofercie usługowej kancelarii adwokackiej Katarzyna Bachleda-Kominek, zaliczamy prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo autorskie, prawo administracyjne oraz prawo handlowe, które obejmuje przede wszystkim kwestie związane z działalnością podmiotów gospodarczych.

Artykuł Zadania kancelarii adwokackiej pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/zadania-kancelarii-adwokackiej/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Różnice między rozwodem a separacją https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/roznice-miedzy-rozwodem-a-separacja/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/roznice-miedzy-rozwodem-a-separacja/#respond
Sat, 02 Nov 2019 10:17:43 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=307 Kłopoty i nieporozumienia między małżonkami w wielu przypadkach prowadzą do tego, że zaczynają oni rozważać, czy dalsze utrzymywanie małżeństwa jest uzasadnione. Osoby, które znajdują się w takiej sytuacji mogą próbować dojść do porozumienia samodzielnie, skorzystać z pomocy mediatora, a jeśli to nie przyniesie skutku zdecydować się o podjęciu dostępnych kroków prawnych. W takim przypadku mogą […]

Artykuł Różnice między rozwodem a separacją pochodzi z serwisu .

]]>
Kłopoty i nieporozumienia między małżonkami w wielu przypadkach prowadzą do tego, że zaczynają oni rozważać, czy dalsze utrzymywanie małżeństwa jest uzasadnione. Osoby, które znajdują się w takiej sytuacji mogą próbować dojść do porozumienia samodzielnie, skorzystać z pomocy mediatora, a jeśli to nie przyniesie skutku zdecydować się o podjęciu dostępnych kroków prawnych. W takim przypadku mogą rozważyć orzeczenie separacji lub prowadzenie sprawy rozwodowej. Sprawdźmy, czym różnią się one od siebie oraz jakie skutki prawne wywołują.

Skutki prawne rozwodu i separacji

Najważniejszą różnicą między separacją a rozwodem jest trwałość ich konsekwencji prawnych. W przypadku rozwodu między małżonkami ustają wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego, poza obowiązkiem alimentacyjnym, który ma jednak pewne ograniczenia. Jeśli dojdzie do orzeczenia separacji, jej skutki mogą zostać zatrzymane i małżonkowie mogą wrócić do poprzedniego stanu.

Drugą istotną różnicą jest to, że separację orzeka się w przypadku zupełnego rozkładu pożycia. Oznacza to sytuację, w której wprawdzie małżonkowie znacznie się od siebie oddalili, jednak nie występują przesłanki pozwalające stwierdzić, że nie ma szans, by stan ten mógł ulec zmianie. W przypadku rozwodu orzeczenie sądu może zapaść w razie, gdy rozkład pożycia jest zupełny i trwały.

Trzecią różnicą jest natura konsekwencji prawnych łączących się z rozwodem. Część z nich jest bardzo podobna. W obu przypadkach między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, co oznacza, że mogą oni wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału majątku. Zarówno separacja, jak i rozwód oznacza, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Z jedną i drugą sytuacją łączy się możliwość sądowego uregulowania sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, a także przyznania alimentów.

Niektóre konsekwencje są jednak odmienne. Jeśli małżonkowie zdecydują się na rozwód, to po jego otrzymaniu mogą wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zawarli kolejny związek małżeński. W przypadku separacji nie ma rzecz jasna takich możliwości. Separacja oznacza także, że małżonkowie są zobowiązani do świadczenia sobie wzajemnej pomocy obejmującej różne dziedziny życia. Rozwód nie wiąże się z takim obowiązkiem.

Artykuł Różnice między rozwodem a separacją pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/roznice-miedzy-rozwodem-a-separacja/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0
Spisanie testamentu krok po kroku https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/spisanie-testamentu-krok-kroku/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/spisanie-testamentu-krok-kroku/#respond
Thu, 01 Aug 2019 08:09:10 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=296 Testament pozwala na zmianę zasad dziedziczenia ustawowego zawartego w kodeksie cywilnym. Spisując testament, można poszerzyć liczbę osób uprawnionych do spadku, wykluczyć niektóre z nich, a także zawrzeć w treści różnego rodzaju zapisy i polecenia. Co do zasady osoba sporządzająca testament jest wolna w swoich wyborach i może swobodnie dysponować majątkiem. Powinna jednak mieć na uwadze […]

Artykuł Spisanie testamentu krok po kroku pochodzi z serwisu .

]]>
Testament pozwala na zmianę zasad dziedziczenia ustawowego zawartego w kodeksie cywilnym. Spisując testament, można poszerzyć liczbę osób uprawnionych do spadku, wykluczyć niektóre z nich, a także zawrzeć w treści różnego rodzaju zapisy i polecenia. Co do zasady osoba sporządzająca testament jest wolna w swoich wyborach i może swobodnie dysponować majątkiem. Powinna jednak mieć na uwadze to, że osoby pominięte w dziedziczeniu lub takie, których udział w spadku uległ ograniczeniu, mogą ubiegać się o przyznanie zachowku.

Osoba, która chce sporządzić testament, może wybrać różne strategie działania. Testament może być dokumentem spisanym własnoręcznie i opatrzonym podpisem, oraz datą. Trzeba natomiast koniecznie pamiętać o wymogu własnoręczności. Testament nie może być napisany na maszynie do pisania lub komputerze i wydrukowany oraz jedynie podpisany. Nie może go też za nas napisać osoba postronna. Możemy natomiast zdecydować się na przygotowanie testamentu notarialnego, a także na skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Dlaczego pomoc adwokata przy spisywaniu testamentu jest przydatna?

W przepisach nie ma wymogu korzystania z pomocy adwokata przy sporządzaniu testamentu, jednak wiele osób korzysta z takiej możliwości. Dzieje się tak dlatego, że tylko w ten sposób można zagwarantować, że wszystkie nasze zamiary zostaną odpowiednio ujęte i będą mogły być wprowadzone w życie po naszej śmierci. Powinniśmy pamiętać, że spisanie testamentu najczęściej oznacza ograniczenie czyjegoś udziału w spadku. Osoba lub osoby, których udział został zmniejszony lub zostały całkiem pominięte w dziedziczeniu, mogą nie tylko dochodzić zachowku, ale także starać się podważyć zapisy testamentowe. Sformułowania, których użyjemy, nie mając wiedzy prawniczej, mogą być niezbyt precyzyjne. W efekcie nasze zamiary mogą nie zostać zrealizowane.

Doświadczony adwokat z zadaniem tego typu poradzi sobie natomiast bez trudu. Co więcej, korzystając z jego usług, możemy także zasięgnąć fachowej opinii, w jaki sposób najpewniej osiągniemy cel, jaki sobie stawiamy. Może to dotyczyć np. różnego rodzaju warunków czy poleceń, które chcielibyśmy zawrzeć w naszym testamencie.

Artykuł Spisanie testamentu krok po kroku pochodzi z serwisu .

]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/spisanie-testamentu-krok-kroku/feed/
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
0