https://kancelaria-bachleda-kominek.pl Mon, 22 Aug 2022 19:31:40 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.4 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1-32x32.png https://kancelaria-bachleda-kominek.pl 32 32 Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jak-wylaczyc-kogos-z-dziedziczenia/ Tue, 19 Jul 2022 19:25:00 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=472 Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość rozporządzenia własnym dobytkiem na wypadek śmierci. Jest to dokument, w którym wskazuje się spadkobierców, ale można też wykluczyć określone osoby z […]

Artykuł Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia? pochodzi z serwisu .

]]>
Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie ustawowe, zgodnie z którym majątek po zmarłym przypada najbliższej rodzinie zmarłego w określonej ustawą kolejności. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może też sporządzić testament, który daje możliwość rozporządzenia własnym dobytkiem na wypadek śmierci. Jest to dokument, w którym wskazuje się spadkobierców, ale można też wykluczyć określone osoby z dziedziczenia. Kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe? Jakie są tego konsekwencje? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Wyłączenie z dziedziczenia — na czym to polega?

Przede wszystkim podkreślić należy, że wyłączenie z dziedziczenia to nieco inna instytucja niż wydziedziczenie. Trzeba odróżnić te dwa pojęcia, ponieważ często są one stosowane zamiennie, tymczasem kierują się nieco innymi zasadami. W przypadku wydziedziczenia konieczne jest spełnienie określonych przesłanek (głównie spadkobierca względem spadkodawcy), spadkobierca traci też prawo do zachowku.

Wyłączenie z dziedziczenia z kilku względów jest łatwiejsze w realizacji niż wydziedziczenie, chociaż też trzeba dochować wszelkich formalności. Najlepiej zrobić to korzystając z usług naszej kancelarii notarialnej, która zapewnia fachowe doradztwo i przeprowadza przez wszystkie procedury. Należy uwzględnić w testamencie zapis stanowiący oświadczenie, że nie chce się, aby dana osoba odziedziczyła majątek po śmierci. Co ważne, nie ma konieczności argumentowania swojej decyzji ani podawania jej przyczyn pominięcia spadkobiercy ustawowego. Wyłączenie z dziedziczenia może zostać zmienione lub anulowane w wyniku odwołania testamentu.

Trzeba jednak pamiętać, że samo wyłączenie z dziedziczenia nadal daje możliwość uzyskania zachowku. Zatem nawet jeśli spadkobierca nie dziedziczy majątku, to jednak może wystąpić o zachowek po zmarłym bliskim, który w świetle prawa jest mu należny.

Wyłączenie z dziedziczenia może też nastąpić na mocy orzeczenia sądu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których doszło do niezgodności dziedziczenia lub w przypadku wyłączenia od dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy.

Artykuł Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia? pochodzi z serwisu .

]]>
Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/co-zrobic-dziedziczac-spadek-zadluzonego-spadkodawcy/ Thu, 30 Jun 2022 12:33:00 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=467 Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości uniknięcia dziedziczenia zadłużeń. Sposoby dziedziczenia — najważniejsze informacje W Polsce dziedziczenie odbywa się na dwa podstawowe sposoby: na podstawie […]

Artykuł Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy? pochodzi z serwisu .

]]>
Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości uniknięcia dziedziczenia zadłużeń.

Sposoby dziedziczenia — najważniejsze informacje

W Polsce dziedziczenie odbywa się na dwa podstawowe sposoby:

  • na podstawie testamentu sporządzonego za życia przez zmarłego,
  • na podstawie ustawy (zgodnie z kolejnością dziedziczenia regulowaną przez Kodeks Cywilny).

W przypadku uzyskania prawa do spadku spadkobierca może podjąć następujące działania:

  • całkowite przyjęcie spadku wprost. Oznacza to, że dziedziczy się zarówno pozostawiony przez zmarłego majątek, jak i jego długi — bez ograniczeń co do ich wysokości.
  • odrzucenie spadku w całości. Wówczas potencjalny spadkobierca zrzeka się praw do majątku, ale też unika ryzyka otrzymania nieuregulowanych długów po zmarłym.
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza przyjęcie majątku i długów po spadkodawcy, jednak odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania finansowe zmarłego ograniczona jest wyłącznie do wysokości odziedziczonego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to jeden ze sposobów na uniknięcie potencjalnych problemów związanych z dziedziczeniem długów spadkodawcy. W tym przypadku jednak należy mieć wiedzę na temat tego, czy aktywa spadku przewyższają pasywa, czy też nie. Od tego w dużej mierze zależy to, czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie dobrą decyzją. Warto więc dążyć do tego, aby stosownie zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli spadkodawcy. W tym celu należy złożyć do sądu rejonowego (zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego) wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym. To dokument urzędowy, na podstawie którego odbędzie się późniejsze uregulowanie długów spadkowych. Warto przy tym skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej w Zakopanem, aby prawidłowo wdrożyć całą procedurę.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku polega na zrzeczeniu się praw do wszystkich dziedziczonych korzyści majątkowych, w tym również potencjalnych zobowiązań finansowych. Jest to rozwiązanie korzystne w sytuacji, gdy pasywa spadku przewyższają aktywa (lub też w spadku w ogóle nie ma aktywów). Osoba, która decyduje się na ten krok, traci również prawo do wypłaty zachowku. Odrzucony spadek przechodzi na kolejnych członków rodziny, w tym osoby niepełnoletnie.

Zarówno przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak i przy jego odrzuceniu, trzeba dopełnić określonych terminów. Można to zrobić w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania informacji o śmierci spadkodawcy. Stosowne oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym.

Artykuł Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy? pochodzi z serwisu .

]]>
Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/na-czym-polega-stwierdzenie-nabycia-spadku/ Tue, 31 May 2022 09:28:00 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=462 W momencie śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a wszyscy spadkobiercy wchodzą w całość praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Dzieje się to z mocy prawa, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe, ale nie konieczne – jedynie w przypadku chęci odrzucenia go, na przykład ze względu na długi spadkowe, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w sądzie […]

Artykuł Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku? pochodzi z serwisu .

]]>
W momencie śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a wszyscy spadkobiercy wchodzą w całość praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Dzieje się to z mocy prawa, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe, ale nie konieczne – jedynie w przypadku chęci odrzucenia go, na przykład ze względu na długi spadkowe, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w sądzie rejonowym. Jednocześnie samo otwarcie spadku nie wystarcza, aby móc nim rozporządzać. Bardzo często konieczne będzie formalne stwierdzenie nabycia spadku. Na czym polega?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025). Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku – chodzi o wspomniany we wstępie termin na odrzucenie spadku – chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Warto w tym miejscu dodać, że notariusz na zasadach określonych w Prawie o notariacie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia ma taką moc jak wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ale różni się kosztami i procesem. Kancelaria, w której zakresie usług znajduje się prawo spadkowe, udzieli porady prawnej w kwestii wyboru drogi stwierdzenia nabycia spadku.

Kiedy potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku?

Po co składa się wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Zgodnie z art. 1027 Kodeksu cywilnego, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

To znaczy, że kiedy do spadku należą na przykład pieniądze pozostawione na rachunku w banku, bank wypłaci je dopiero po okazaniu stwierdzenia nabycia spadku. Podobnie w przypadku odziedziczenia nieruchomości i chęci ujawnienia zmiany właściciela w księdze wieczystej. Za każdym razem w takich sytuacjach musimy wykazać swoje prawo do jakiegoś elementu masy spadkowej.

Artykuł Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku? pochodzi z serwisu .

]]>
W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/w-jakiej-sytuacji-adwokat-moze-odmowic-przyjecia-sprawy/ Wed, 20 Apr 2022 14:36:00 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=452 Zgodnie z definicją adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w której skład wchodzą porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami czy urzędami, a także sporządzanie opinii prawnych. Wszystkie informacje na ten temat zostały zawarte w ustawie z 26 maja 1982 roku. Warto wiedzieć, że jest kilka sytuacji, w których adwokat może odmówić […]

Artykuł W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy? pochodzi z serwisu .

]]>
Zgodnie z definicją adwokat jest osobą, która świadczy pomoc prawną, w której skład wchodzą porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami czy urzędami, a także sporządzanie opinii prawnych. Wszystkie informacje na ten temat zostały zawarte w ustawie z 26 maja 1982 roku. Warto wiedzieć, że jest kilka sytuacji, w których adwokat może odmówić przyjęcia sprawy.  

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?  

Należy zaznaczyć, że odmowa obrony przez adwokata zawsze związana jest z ważnymi powodami. Każdy adwokat jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie zainteresowanego. Osoby wykonujące zawód adwokata nie mogą bronić osoby, która ułatwiłaby popełnienie przestępstwa bądź wskazywałaby sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn karalny popełniony w przyszłości. Jeżeli wynik sprawy rzutowałby na dobro osobiste lub majątek adwokata, może on odmówić obrony.  

Adwokat jest zwolniony z obrony oskarżonego również w sytuacji, kiedy udzielił wcześniej pomocy stronie przeciwnej lub aktualnie strona przeciwna jest jego klientem. W sytuacji, kiedy osoba wykonująca zawód adwokata była wcześniej w sprawie jako osoba publiczna, na przykład prokurator, również może odmówić przyjęcia sprawy. Niekiedy zdarzają się sprawy bardzo skomplikowane, wymagające odpowiedniej, niszowej wiedzy. Jeżeli adwokat nie czuje się na tyle kompetentny, by ją prowadzić, może odmówić współpracy.  

Kolejną sprawą, która umożliwia adwokatowi odmówienia przyjęcia obrony, są osobiste zatargi bądź konieczność wystąpienia przeciwko komuś bliskiemu. Odmowa przyjęcia sprawy jest możliwa również w sytuacji, kiedy klienta reprezentują już inni adwokaci, klient i adwokat nie doszli do porozumienia w sprawie honorarium lub gdy upoważnienie do obrony wystawiła osoba do tego nieupoważniona. Jak widać, jest kilka powodów, z których adwokat może odmówić przyjęcia sprawy, są to jednak sytuacje stosunkowo rzadkie.  

Artykuł W jakiej sytuacji adwokat może odmówić przyjęcia sprawy? pochodzi z serwisu .

]]>
Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jak-uzyskac-prawo-do-opieki-nad-dzieckiem/ Thu, 31 Mar 2022 15:50:00 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=440 W sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania partnerów posiadających dziecko czy też rozwodu małżonków posiadających dziecko, konieczne jest ustalenie zasad opieki nad dzieckiem. W wielu wypadkach byli partnerzy dochodzą w tej kwestii do kompromisu, ustalając między sobą zasady opieki oraz sposób podejmowania decyzji dotyczących potomka. Takie rozwiązanie możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy małżonkowie czy partnerzy […]

Artykuł Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? pochodzi z serwisu .

]]>
W sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania partnerów posiadających dziecko czy też rozwodu małżonków posiadających dziecko, konieczne jest ustalenie zasad opieki nad dzieckiem. W wielu wypadkach byli partnerzy dochodzą w tej kwestii do kompromisu, ustalając między sobą zasady opieki oraz sposób podejmowania decyzji dotyczących potomka. Takie rozwiązanie możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy małżonkowie czy partnerzy rozstają się w zgodzie. Podczas wydawania wyroku rozwodowego sąd zatwierdza porozumienie stron, natomiast w przypadku partnerów mogą oni ustalić, że nie będą wprowadzać swoich ustaleń na formalną ścieżkę. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia, decyzję o opiece nad dziećmi wydaje sąd.

W jaki sposób można uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Uregulowanie władzy rodzicielskiej może polegać na powierzeniu pełnej władzy jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie prawa do opieki drugiemu z rodziców, lub pozostawieniu pełnej władzy obojgu rodzicom. Pierwsze z wymienionych rozwiązań stosowane jest w sytuacjach, kiedy opiekunowie nie mogą dojść do porozumienia i sąd uzna, że pozostawienie pełnej władzy obojgu rodzicom nie byłoby dobre dla dziecka.

To, w jaki sposób będzie wyglądać opieka nad dziećmi, ustalane jest przez sąd podczas sprawy rozwodowej i następnie wyrzekane jest w wyroku. Zazwyczaj w orzeczeniu sądu zawarte są także ustalenia co do kontaktów rodziców z dzieckiem, chyba że małżonkowie wniosą o nieregulowanie kontaktów. Aby uzyskać prawo do opieki nad dziećmi, konieczne jest zawnioskowanie o to w pozwie lub w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Sporządzenie wniosku o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem, jak i wszelkie czynności związane z uzyskiwaniem praw do dziecka warto powierzyć profesjonalnej kancelarii adwokackiej, której pracownicy pozwolą określić, czy możliwe jest uzyskanie wyłącznej opieki nad dzieckiem, a także zajmą się przygotowaniem dokumentów. We wniosku powinny znaleźć się przede wszystkim dane wnioskodawcy, a także uzasadnienie, z jakiego powodu składany jest wniosek o wyłączną opiekę. Dodatkowo należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem należy dostarczyć do sądu rejonowego.

Artykuł Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? pochodzi z serwisu .

]]>
Czym jest rozwód z orzeczeniem winy? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/czym-jest-rozwod-z-orzeczeniem-winy/ Mon, 14 Feb 2022 13:47:02 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=416 Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w sytuacji, gdy jedno bądź oboje ze współmałżonków jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. W większości przypadków tego rodzaju proces wiąże się z większą ilością czasu i jest bardziej skomplikowany, ze względu na to, że mało który współmałżonek obarczany winą za zniszczenie małżeństwa zgadza się z tym osądem. Rozwód […]

Artykuł Czym jest rozwód z orzeczeniem winy? pochodzi z serwisu .

]]>
Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w sytuacji, gdy jedno bądź oboje ze współmałżonków jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. W większości przypadków tego rodzaju proces wiąże się z większą ilością czasu i jest bardziej skomplikowany, ze względu na to, że mało który współmałżonek obarczany winą za zniszczenie małżeństwa zgadza się z tym osądem. Rozwód z orzeczeniem o winie  jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a ich konflikt tylko się zaognia.

Kiedy wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie i ile trwa tego rodzaju proces rozwodowy?

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga większego nakładu czasu i pracy, ponieważ konieczne jest dostarczenie dowodów oraz przyprowadzenie świadków. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, warto zdecydować się na profesjonalnego adwokata zajmującego się prawem rodzinnym, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy procesu i pomoże sporządzić wszelkie wymagane pisma i wnioski. Skorzystanie z usług specjalistów daje nam większe szanse na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Wiele osób zastanawia się, ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od okoliczności rozwodu i podejścia współmałżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż sprawa rozwodowa bez orzekania. Średni czas trwania wszystkich procesów wynosi około 1,5 roku, jednak w przypadku pojawienia się różnego rodzaju problemów czas ten może się wydłużyć. O rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj wnoszą osoby, u których doszło do zdrady przez małżonka, lub też pojawił się alkoholizm, przemoc fizyczna bądź psychiczna. W takich sytuacjach ten rodzaj pozwu jest jak najbardziej uzasadniony, a osoba wnosząca pozew może starać się o alimenty od współmałżonka.

Czym skutkuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie za rozpad pożycia małżeńskiego może określać wyłączną winę męża lub żony, ale także winę obu stron. O winie przesądzają zgromadzone dowody pod postacią zgromadzonych informacji, dokumentów bądź korespondencji, a także zeznań świadków. Rozwód z orzeczeniem o winie skutkuje między innymi obowiązkiem alimentacji, wygasającym w przypadku zawarcia przez rozwiedzionego małżonka pobierającego alimenty nowego związku małżeńskiego.

Artykuł Czym jest rozwód z orzeczeniem winy? pochodzi z serwisu .

]]>
Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/jakich-spraw-dotyczy-tajemnica-adwokacka/ Tue, 07 Sep 2021 18:57:25 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=406 Tajemnica adwokacka ma bardzo szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem spraw lub udzielaniem pomocy prawnej. Adwokaci są prawnie zobowiązani do zachowywania tajemnicy adwokackiej, a prawo to obowiązuje ich dożywotnio. Zwolnienie adwokata z obowiązku dotrzymywania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest zobowiązany do […]

Artykuł Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? pochodzi z serwisu .

]]>
Tajemnica adwokacka ma bardzo szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem spraw lub udzielaniem pomocy prawnej. Adwokaci są prawnie zobowiązani do zachowywania tajemnicy adwokackiej, a prawo to obowiązuje ich dożywotnio. Zwolnienie adwokata z obowiązku dotrzymywania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, oraz do zabezpieczenia jej przed ujawnieniem bądź wykorzystaniem w niepożądany sposób.

Jakie sprawy są objęte tajemnicą adwokacką?

Tajemnicą adwokacką objęte są wszystkie informacje, jak również dokumenty i materiały zgromadzone przez adwokata podczas toku sprawy i współpracy z klientami. Wszystko, co klienci przekazali adwokatowi w trakcie pomocy prawnej lub prowadzenia sprawy jest chronione tajemnicą adwokacką. Tajemnicy adwokackiej podlegają również źródła, z jakich klient opłaca honorarium adwokata. Żaden organ nie ma prawa do zwolnienia z tajemnicy adwokackiej bez bardzo istotnego powodu. Zgodnie z ustawą Prawa o Adwokaturze tajemnica adwokacka powinna być respektowana przez wszystkie organy władzy i procesowania.

Tajemnica adwokacka nie dotyczy jedynie informacji związanych z nielegalnym obrotem wartości majątkowych i informacji mogącej pomóc w przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Zwolnienie z tajemnicy obowiązuje również kiedy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Tajemnica adwokacja ma ogromny wpływ na przebieg współpracy pomiędzy adwokatem a klientem. Jej działanie pozwala na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, co skutkuje większą ilością informacji mających znaczący wpływ na przebieg całej sprawy. Tajemnica zawodowa pozwala na wytyczenie granic, których nikt nie ma prawa przekroczyć bez względu na status.

Artykuł Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka? pochodzi z serwisu .

]]>
Jak dzielić majątek po rozwodzie? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/dzielic-majatek-rozwodzie/ Thu, 10 Jun 2021 08:09:55 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=395 Rozwód jest kojarzony jako sprawa nieprzyjemna i mocno stresująca dla obu stron, a także dla ich bliskich. Około 1/3 małżeństw zawieranych w Polsce rozwodzi się.  Jednak rozstanie nie kończy się tylko na sprawie rozwodowej – należy również zająć się podziałem majątku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych lub zatrudnienie osoby, która pomoże dopełnić wszystkich […]

Artykuł Jak dzielić majątek po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>
Rozwód jest kojarzony jako sprawa nieprzyjemna i mocno stresująca dla obu stron, a także dla ich bliskich. Około 1/3 małżeństw zawieranych w Polsce rozwodzi się.  Jednak rozstanie nie kończy się tylko na sprawie rozwodowej – należy również zająć się podziałem majątku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych lub zatrudnienie osoby, która pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Jak wygląda podział majątku?

Przed ślubem każda ze stron posiada swój osobisty majątek, którym wedle własnego uznania dysponuje. W momencie zawarcia związku małżeńskiego, powstaje wspólność majątkowa stron. W momencie rozwodu, zostaje ona zmieniona na rozdzielność majątkową. Całość majątku zostaje podzielona na części majątkowe, chyba że wcześniej między małżonkami została spisana intercyza, czyli umowa między małżonkami określająca ich rozdzielność majątkową lub rozszerzająca wspólny majątek o odrębne majątki współmałżonków. Jeżeli nie została ona spisana to na to, w jaki sposób zostanie rozdzielony majątek duży wpływ mają małżonkowie. Mogą oni dobrowolnie podzielić wspólne dobra lub złożyć wniosek do sądu, który zajmował się orzekaniem podczas rozwodu. Wniosek może zostać złożony w trakcie rozwodu, ale także kilka lat później, ponieważ podział majątku nie ulega przedawnieniu. W momencie złożenia do sądu wniosku o podział majątku należy uiścić stosowne opłaty sądowe, których wysokość waha się od 300 do 1000 złotych. Do tego dochodzą opłaty za rzeczoznawcę, który określi wartość majątku, chyba, że obie strony zgodnie podadzą realną wartość rynkową. W sytuacji, gdy strony nie wykażą się zgodnością, w toku sprawy sąd może podzielić majątek na dwie równe części, ale nie jest to zasada. Może dość do nierównego podziału majątku, w przypadku gdy jedna ze stron poczyniła wydatki do wspólnego majątku ze swoich własnych oszczędności, ponieważ w takiej sytuacji musi tą różnicę odzyskać. Sąd może także wydać postanowienie, na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje ich wspólne dobro, pod warunkiem spłacenia drugiej ze stron.
Kto zajmuje się sprawami podziału majątku?

Zazwyczaj małżonkowie próbują sami uporać się z wszystkimi formalnościami, chociaż często ich ilość przerasta osobę niezwiązaną na co dzień z rozwiązywaniem tego typu spraw. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie prawnika, który profesjonalnie doradzi w jaki sposób rozwiązać konkretne sytuacje, a także dzięki doświadczeniu pomoże szybko i bezstresowo załatwić wszelkie formalności.

Artykuł Jak dzielić majątek po rozwodzie? pochodzi z serwisu .

]]>
Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/moze-byc-pelnomocnikiem-postepowaniu-karnym/ Sun, 07 Mar 2021 16:03:22 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=391 Pełnomocnictwo stanowi jednostronne upoważnienie osoby trzeciej, aby ta wykonywała określone czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie takiej woli. Kto w praktyce może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? Czym charakteryzuje się postępowanie karne? Postępowanie karne przeprowadzane jest w celu wykrycia czynu przestępczego, a także ustalenia sprawcy oraz wymierzenia mu kary. W przypadku stwierdzenia braku przestępstwa, […]

Artykuł Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? pochodzi z serwisu .

]]>
Pełnomocnictwo stanowi jednostronne upoważnienie osoby trzeciej, aby ta wykonywała określone czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie takiej woli. Kto w praktyce może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym?

Czym charakteryzuje się postępowanie karne?

Postępowanie karne przeprowadzane jest w celu wykrycia czynu przestępczego, a także ustalenia sprawcy oraz wymierzenia mu kary. W przypadku stwierdzenia braku przestępstwa, może mieć miejsce oczywiście także uniewinnienie oskarżonego.

Takie postępowanie dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich określa się przygotowawczym (prowadzony jest przez prokuratora lub policję), drugi zaś to rozprawa główna. Ważną rolę w postępowaniu karnym pełni pełnomocnik. W praktyce w tego typu sprawach może być nim tylko i wyłącznie adwokat lub radca prawny. To zgoła odmienne w porównaniu np. ze sprawami cywilnymi, w przypadku których taką funkcję może sprawować także członek rodziny.

Jeśli chodzi o radców prawnych, zostali oni dopuszczeni do pełnienia roli pełnomocników w postępowaniach karnych dzięki nowelizacji z roku 2010.

Jak udzielić pełnomocnictwa w sprawach karnych?

Takiego pełnomocnictwa można udzielić albo pisemnie, albo poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do protokołu sprawy. Oczywiście o szczegółach w zakresie pełnienia takiej funkcji klienta informuje prawnik, aby wszystkie wymogi z tym związane zostały spełnione.

Jak wygląda pełnomocnictwo w procesie przygotowawczym?

W przypadku postępowania przygotowawczego, gdy osoba podejrzana nie ma jeszcze prawnego statusu podejrzanego, nie może ona mieć wówczas też obrońcy. Zgodnie z prawem może jednak ustanowić pełnomocnika, którego rolą jest na tym etapie podejmowanie wszystkich niezbędnych czynności.

Jeśli dodatkowo taki pełnomocnik jest adwokatem, może również zostać nim już po uzyskaniu statusu oskarżonego przez dotychczas reprezentowaną przez siebie osobę.

Pełnomocnictwo w postępowaniu karnym to szczególna rola, do której trzeba mieć odpowiednie wykształcenie prawnicze oraz praktyczne doświadczenie. Jeśli szukają Państwo adwokata zajmującego się tego typu sprawami, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Artykuł Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym? pochodzi z serwisu .

]]>
Czy można dziedziczyć długi? https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/mozna-dziedziczyc-dlugi/ Fri, 05 Mar 2021 19:03:52 +0000 https://kancelaria-bachleda-kominek.pl/?p=388 Zdecydowana większość ludzi ma pozytywne skojarzenia, słysząc o spadkach. Mówiąc o nich, zazwyczaj mamy na myśli przejmowanie po spadkodawcy aktywów, czyli pieniędzy, nieruchomości czy praw. Często nie uświadamiamy sobie jednak, że można po nim także odziedziczyć różne zobowiązania. Nazywamy je długami spadkowymi i są to przede wszystkim długi, które zaciągnął on jeszcze za swojego życia, […]

Artykuł Czy można dziedziczyć długi? pochodzi z serwisu .

]]>
Zdecydowana większość ludzi ma pozytywne skojarzenia, słysząc o spadkach. Mówiąc o nich, zazwyczaj mamy na myśli przejmowanie po spadkodawcy aktywów, czyli pieniędzy, nieruchomości czy praw. Często nie uświadamiamy sobie jednak, że można po nim także odziedziczyć różne zobowiązania. Nazywamy je długami spadkowymi i są to przede wszystkim długi, które zaciągnął on jeszcze za swojego życia, a których nie zdążył spłacić. Bez odpowiedniej wiedzy na ten temat i przemyślanych decyzji dotyczących spadku, który mamy przyjąć, możemy narazić się nawet na utratę swojego majątku oraz oszczędności. Aby lepiej zrozumieć, czym są długi spadkowe i jak można się przed nimi skutecznie bronić, zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Czym są długi spadkowe?

Pod pojęciem długów spadkowych kryją się wszystkie zobowiązania zmarłego istniejące w chwili otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Są to wszelkie zaciągnięte przez niego pożyczki, kredyty bankowe, zaległości płatnicze takie jak np.: nieopłacone rachunki, zobowiązanie zapłaty za zrealizowane zakupy, zobowiązanie do zapłaty zaległego czynszu najmu itp. Są także takie długi spadkowe, które pojawiają się dopiero po śmierci spadkodawcy, w związku z umowami, które wygasają w momencie jego śmierci. Tego rodzaju umowami są między innymi umowa o pracę czy umowa o dzieło. Kiedy wygasają, zobowiązania w nich zawarte przestają obowiązywać, ale równocześnie powstaje obowiązek rozliczeń z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych zaliczamy także koszty pogrzebu zmarłego, koszty zachowku oraz opłaty za prowadzenie postępowania sądowego.

Czy spadkobierca jest skazany na dziedziczenie długów?

Na szczęście spadkobierca może uchronić się przed dziedziczeniem zobowiązań spadkodawcy, ponieważ odpowiedzialność za długi spadkowe spada na niego dopiero w momencie przyjęcia spadku. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, nie będzie odpowiadał za długi spadkowe. Od strony prawnej wygląda to tak, że do momentu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku, a więc wierzyciel nie może egzekwować długu spadkowego z majątku osobistego spadkobiercy. W takiej sytuacji bezpieczny jest więc majątek i oszczędności spadkobiercy oraz wszystkie jego nieruchomości. Jeżeli zdecyduje się on przyjąć spadek wprost, to zaczyna od tego momentu odpowiadać za długi spadkowe z całego swojego majątku. Odtąd wierzyciel ma więc prawo egzekwować dług spadkowy z jego majątku lub nieruchomości. Jeżeli długi spadkodawcy okażą się wysokie, spadkobierca nie tylko niczego nie zyska, decydując się na przyjęcie spadku, ale może nawet stracić swój własny majątek. Jest jeszcze jedno rozwiązanie – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko do wartości samego spadku. Dzięki skorzystaniu z takiej opcji w razie istnienia długów spadkowych spadkobierca w najgorszym razie wyjdzie na zero, czyli nic nie zyska, ale również nic nie straci.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie prawa spadkowego albo konkretnych porad dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, warto zgłosić się do naszej kancelarii adwokackiej. Udzielamy profesjonalnej pomocy w tym zakresie, zajmujemy się spadkami, testamentami, darowiznami, a także zagadnieniami związanymi z dobrodziejstwem inwentarza i działem spadku. W razie potrzeby możemy także reprezentować swoich klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach.

Jak można dowiedzieć się, czy spadkodawca nie zostawił nam w spadku długów?

Jeżeli zostaliśmy spadkobiercami, ale nie mamy pewności, czy spadkodawca nie pozostawił nam w spadku długów, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby się tego dowiedzieć, zanim przyjmiemy spadek. W tym celu warto dokładnie przejrzeć wszystkie dokumenty i korespondencję, która została w domu zmarłego. Możliwe, że wśród różnych dokumentów znajdziemy takie, które dotyczą zaciągniętych kredytów, pożyczek albo monity przypominające o powstałej i wciąż nieuregulowanej zaległości finansowej czy dokumentację komorniczą. Dobrym pomysłem jest również porozmawianie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi zmarłego, którzy mogą orientować się w sytuacji zadłużenia spadkodawcy.

 

Artykuł Czy można dziedziczyć długi? pochodzi z serwisu .

]]>