W momencie śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a wszyscy spadkobiercy wchodzą w całość praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Dzieje się to z mocy prawa, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest możliwe, ale nie konieczne – jedynie w przypadku chęci odrzucenia go, na przykład ze względu na długi spadkowe, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w sądzie rejonowym. Jednocześnie samo otwarcie spadku nie wystarcza, aby móc nim rozporządzać. Bardzo często konieczne będzie formalne stwierdzenie nabycia spadku. Na czym polega?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025). Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku – chodzi o wspomniany we wstępie termin na odrzucenie spadku – chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Warto w tym miejscu dodać, że notariusz na zasadach określonych w Prawie o notariacie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia ma taką moc jak wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ale różni się kosztami i procesem. Kancelaria, w której zakresie usług znajduje się prawo spadkowe, udzieli porady prawnej w kwestii wyboru drogi stwierdzenia nabycia spadku.

Kiedy potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku?

Po co składa się wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Zgodnie z art. 1027 Kodeksu cywilnego, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

To znaczy, że kiedy do spadku należą na przykład pieniądze pozostawione na rachunku w banku, bank wypłaci je dopiero po okazaniu stwierdzenia nabycia spadku. Podobnie w przypadku odziedziczenia nieruchomości i chęci ujawnienia zmiany właściciela w księdze wieczystej. Za każdym razem w takich sytuacjach musimy wykazać swoje prawo do jakiegoś elementu masy spadkowej.