W sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania partnerów posiadających dziecko czy też rozwodu małżonków posiadających dziecko, konieczne jest ustalenie zasad opieki nad dzieckiem. W wielu wypadkach byli partnerzy dochodzą w tej kwestii do kompromisu, ustalając między sobą zasady opieki oraz sposób podejmowania decyzji dotyczących potomka. Takie rozwiązanie możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy małżonkowie czy partnerzy rozstają się w zgodzie. Podczas wydawania wyroku rozwodowego sąd zatwierdza porozumienie stron, natomiast w przypadku partnerów mogą oni ustalić, że nie będą wprowadzać swoich ustaleń na formalną ścieżkę. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia, decyzję o opiece nad dziećmi wydaje sąd.

W jaki sposób można uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Uregulowanie władzy rodzicielskiej może polegać na powierzeniu pełnej władzy jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie prawa do opieki drugiemu z rodziców, lub pozostawieniu pełnej władzy obojgu rodzicom. Pierwsze z wymienionych rozwiązań stosowane jest w sytuacjach, kiedy opiekunowie nie mogą dojść do porozumienia i sąd uzna, że pozostawienie pełnej władzy obojgu rodzicom nie byłoby dobre dla dziecka.

To, w jaki sposób będzie wyglądać opieka nad dziećmi, ustalane jest przez sąd podczas sprawy rozwodowej i następnie wyrzekane jest w wyroku. Zazwyczaj w orzeczeniu sądu zawarte są także ustalenia co do kontaktów rodziców z dzieckiem, chyba że małżonkowie wniosą o nieregulowanie kontaktów. Aby uzyskać prawo do opieki nad dziećmi, konieczne jest zawnioskowanie o to w pozwie lub w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Sporządzenie wniosku o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem, jak i wszelkie czynności związane z uzyskiwaniem praw do dziecka warto powierzyć profesjonalnej kancelarii adwokackiej, której pracownicy pozwolą określić, czy możliwe jest uzyskanie wyłącznej opieki nad dzieckiem, a także zajmą się przygotowaniem dokumentów. We wniosku powinny znaleźć się przede wszystkim dane wnioskodawcy, a także uzasadnienie, z jakiego powodu składany jest wniosek o wyłączną opiekę. Dodatkowo należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem należy dostarczyć do sądu rejonowego.