Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w sytuacji, gdy jedno bądź oboje ze współmałżonków jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. W większości przypadków tego rodzaju proces wiąże się z większą ilością czasu i jest bardziej skomplikowany, ze względu na to, że mało który współmałżonek obarczany winą za zniszczenie małżeństwa zgadza się z tym osądem. Rozwód z orzeczeniem o winie  jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a ich konflikt tylko się zaognia.

Kiedy wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie i ile trwa tego rodzaju proces rozwodowy?

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga większego nakładu czasu i pracy, ponieważ konieczne jest dostarczenie dowodów oraz przyprowadzenie świadków. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, warto zdecydować się na profesjonalnego adwokata zajmującego się prawem rodzinnym, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy procesu i pomoże sporządzić wszelkie wymagane pisma i wnioski. Skorzystanie z usług specjalistów daje nam większe szanse na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Wiele osób zastanawia się, ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od okoliczności rozwodu i podejścia współmałżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż sprawa rozwodowa bez orzekania. Średni czas trwania wszystkich procesów wynosi około 1,5 roku, jednak w przypadku pojawienia się różnego rodzaju problemów czas ten może się wydłużyć. O rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj wnoszą osoby, u których doszło do zdrady przez małżonka, lub też pojawił się alkoholizm, przemoc fizyczna bądź psychiczna. W takich sytuacjach ten rodzaj pozwu jest jak najbardziej uzasadniony, a osoba wnosząca pozew może starać się o alimenty od współmałżonka.

Czym skutkuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie za rozpad pożycia małżeńskiego może określać wyłączną winę męża lub żony, ale także winę obu stron. O winie przesądzają zgromadzone dowody pod postacią zgromadzonych informacji, dokumentów bądź korespondencji, a także zeznań świadków. Rozwód z orzeczeniem o winie skutkuje między innymi obowiązkiem alimentacji, wygasającym w przypadku zawarcia przez rozwiedzionego małżonka pobierającego alimenty nowego związku małżeńskiego.