Rozwód jest kojarzony jako sprawa nieprzyjemna i mocno stresująca dla obu stron, a także dla ich bliskich. Około 1/3 małżeństw zawieranych w Polsce rozwodzi się.  Jednak rozstanie nie kończy się tylko na sprawie rozwodowej – należy również zająć się podziałem majątku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych lub zatrudnienie osoby, która pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Jak wygląda podział majątku?

Przed ślubem każda ze stron posiada swój osobisty majątek, którym wedle własnego uznania dysponuje. W momencie zawarcia związku małżeńskiego, powstaje wspólność majątkowa stron. W momencie rozwodu, zostaje ona zmieniona na rozdzielność majątkową. Całość majątku zostaje podzielona na części majątkowe, chyba że wcześniej między małżonkami została spisana intercyza, czyli umowa między małżonkami określająca ich rozdzielność majątkową lub rozszerzająca wspólny majątek o odrębne majątki współmałżonków. Jeżeli nie została ona spisana to na to, w jaki sposób zostanie rozdzielony majątek duży wpływ mają małżonkowie. Mogą oni dobrowolnie podzielić wspólne dobra lub złożyć wniosek do sądu, który zajmował się orzekaniem podczas rozwodu. Wniosek może zostać złożony w trakcie rozwodu, ale także kilka lat później, ponieważ podział majątku nie ulega przedawnieniu. W momencie złożenia do sądu wniosku o podział majątku należy uiścić stosowne opłaty sądowe, których wysokość waha się od 300 do 1000 złotych. Do tego dochodzą opłaty za rzeczoznawcę, który określi wartość majątku, chyba, że obie strony zgodnie podadzą realną wartość rynkową. W sytuacji, gdy strony nie wykażą się zgodnością, w toku sprawy sąd może podzielić majątek na dwie równe części, ale nie jest to zasada. Może dość do nierównego podziału majątku, w przypadku gdy jedna ze stron poczyniła wydatki do wspólnego majątku ze swoich własnych oszczędności, ponieważ w takiej sytuacji musi tą różnicę odzyskać. Sąd może także wydać postanowienie, na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje ich wspólne dobro, pod warunkiem spłacenia drugiej ze stron.
Kto zajmuje się sprawami podziału majątku?

Zazwyczaj małżonkowie próbują sami uporać się z wszystkimi formalnościami, chociaż często ich ilość przerasta osobę niezwiązaną na co dzień z rozwiązywaniem tego typu spraw. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie prawnika, który profesjonalnie doradzi w jaki sposób rozwiązać konkretne sytuacje, a także dzięki doświadczeniu pomoże szybko i bezstresowo załatwić wszelkie formalności.