Tajemnica adwokacka ma bardzo szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem spraw lub udzielaniem pomocy prawnej. Adwokaci są prawnie zobowiązani do zachowywania tajemnicy adwokackiej, a prawo to obowiązuje ich dożywotnio. Zwolnienie adwokata z obowiązku dotrzymywania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, oraz do zabezpieczenia jej przed ujawnieniem bądź wykorzystaniem w niepożądany sposób.

Jakie sprawy są objęte tajemnicą adwokacką?

Tajemnicą adwokacką objęte są wszystkie informacje, jak również dokumenty i materiały zgromadzone przez adwokata podczas toku sprawy i współpracy z klientami. Wszystko, co klienci przekazali adwokatowi w trakcie pomocy prawnej lub prowadzenia sprawy jest chronione tajemnicą adwokacką. Tajemnicy adwokackiej podlegają również źródła, z jakich klient opłaca honorarium adwokata. Żaden organ nie ma prawa do zwolnienia z tajemnicy adwokackiej bez bardzo istotnego powodu. Zgodnie z ustawą Prawa o Adwokaturze tajemnica adwokacka powinna być respektowana przez wszystkie organy władzy i procesowania.

Tajemnica adwokacka nie dotyczy jedynie informacji związanych z nielegalnym obrotem wartości majątkowych i informacji mogącej pomóc w przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Zwolnienie z tajemnicy obowiązuje również kiedy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Tajemnica adwokacja ma ogromny wpływ na przebieg współpracy pomiędzy adwokatem a klientem. Jej działanie pozwala na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, co skutkuje większą ilością informacji mających znaczący wpływ na przebieg całej sprawy. Tajemnica zawodowa pozwala na wytyczenie granic, których nikt nie ma prawa przekroczyć bez względu na status.