Pełnomocnictwo stanowi jednostronne upoważnienie osoby trzeciej, aby ta wykonywała określone czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie takiej woli. Kto w praktyce może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym?

Czym charakteryzuje się postępowanie karne?

Postępowanie karne przeprowadzane jest w celu wykrycia czynu przestępczego, a także ustalenia sprawcy oraz wymierzenia mu kary. W przypadku stwierdzenia braku przestępstwa, może mieć miejsce oczywiście także uniewinnienie oskarżonego.

Takie postępowanie dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich określa się przygotowawczym (prowadzony jest przez prokuratora lub policję), drugi zaś to rozprawa główna. Ważną rolę w postępowaniu karnym pełni pełnomocnik. W praktyce w tego typu sprawach może być nim tylko i wyłącznie adwokat lub radca prawny. To zgoła odmienne w porównaniu np. ze sprawami cywilnymi, w przypadku których taką funkcję może sprawować także członek rodziny.

Jeśli chodzi o radców prawnych, zostali oni dopuszczeni do pełnienia roli pełnomocników w postępowaniach karnych dzięki nowelizacji z roku 2010.

Jak udzielić pełnomocnictwa w sprawach karnych?

Takiego pełnomocnictwa można udzielić albo pisemnie, albo poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do protokołu sprawy. Oczywiście o szczegółach w zakresie pełnienia takiej funkcji klienta informuje prawnik, aby wszystkie wymogi z tym związane zostały spełnione.

Jak wygląda pełnomocnictwo w procesie przygotowawczym?

W przypadku postępowania przygotowawczego, gdy osoba podejrzana nie ma jeszcze prawnego statusu podejrzanego, nie może ona mieć wówczas też obrońcy. Zgodnie z prawem może jednak ustanowić pełnomocnika, którego rolą jest na tym etapie podejmowanie wszystkich niezbędnych czynności.

Jeśli dodatkowo taki pełnomocnik jest adwokatem, może również zostać nim już po uzyskaniu statusu oskarżonego przez dotychczas reprezentowaną przez siebie osobę.

Pełnomocnictwo w postępowaniu karnym to szczególna rola, do której trzeba mieć odpowiednie wykształcenie prawnicze oraz praktyczne doświadczenie. Jeśli szukają Państwo adwokata zajmującego się tego typu sprawami, serdecznie zachęcam do kontaktu.