Zdecydowana większość ludzi ma pozytywne skojarzenia, słysząc o spadkach. Mówiąc o nich, zazwyczaj mamy na myśli przejmowanie po spadkodawcy aktywów, czyli pieniędzy, nieruchomości czy praw. Często nie uświadamiamy sobie jednak, że można po nim także odziedziczyć różne zobowiązania. Nazywamy je długami spadkowymi i są to przede wszystkim długi, które zaciągnął on jeszcze za swojego życia, a których nie zdążył spłacić. Bez odpowiedniej wiedzy na ten temat i przemyślanych decyzji dotyczących spadku, który mamy przyjąć, możemy narazić się nawet na utratę swojego majątku oraz oszczędności. Aby lepiej zrozumieć, czym są długi spadkowe i jak można się przed nimi skutecznie bronić, zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Czym są długi spadkowe?

Pod pojęciem długów spadkowych kryją się wszystkie zobowiązania zmarłego istniejące w chwili otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Są to wszelkie zaciągnięte przez niego pożyczki, kredyty bankowe, zaległości płatnicze takie jak np.: nieopłacone rachunki, zobowiązanie zapłaty za zrealizowane zakupy, zobowiązanie do zapłaty zaległego czynszu najmu itp. Są także takie długi spadkowe, które pojawiają się dopiero po śmierci spadkodawcy, w związku z umowami, które wygasają w momencie jego śmierci. Tego rodzaju umowami są między innymi umowa o pracę czy umowa o dzieło. Kiedy wygasają, zobowiązania w nich zawarte przestają obowiązywać, ale równocześnie powstaje obowiązek rozliczeń z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych zaliczamy także koszty pogrzebu zmarłego, koszty zachowku oraz opłaty za prowadzenie postępowania sądowego.

Czy spadkobierca jest skazany na dziedziczenie długów?

Na szczęście spadkobierca może uchronić się przed dziedziczeniem zobowiązań spadkodawcy, ponieważ odpowiedzialność za długi spadkowe spada na niego dopiero w momencie przyjęcia spadku. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, nie będzie odpowiadał za długi spadkowe. Od strony prawnej wygląda to tak, że do momentu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku, a więc wierzyciel nie może egzekwować długu spadkowego z majątku osobistego spadkobiercy. W takiej sytuacji bezpieczny jest więc majątek i oszczędności spadkobiercy oraz wszystkie jego nieruchomości. Jeżeli zdecyduje się on przyjąć spadek wprost, to zaczyna od tego momentu odpowiadać za długi spadkowe z całego swojego majątku. Odtąd wierzyciel ma więc prawo egzekwować dług spadkowy z jego majątku lub nieruchomości. Jeżeli długi spadkodawcy okażą się wysokie, spadkobierca nie tylko niczego nie zyska, decydując się na przyjęcie spadku, ale może nawet stracić swój własny majątek. Jest jeszcze jedno rozwiązanie – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko do wartości samego spadku. Dzięki skorzystaniu z takiej opcji w razie istnienia długów spadkowych spadkobierca w najgorszym razie wyjdzie na zero, czyli nic nie zyska, ale również nic nie straci.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie prawa spadkowego albo konkretnych porad dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, warto zgłosić się do naszej kancelarii adwokackiej. Udzielamy profesjonalnej pomocy w tym zakresie, zajmujemy się spadkami, testamentami, darowiznami, a także zagadnieniami związanymi z dobrodziejstwem inwentarza i działem spadku. W razie potrzeby możemy także reprezentować swoich klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach.

Jak można dowiedzieć się, czy spadkodawca nie zostawił nam w spadku długów?

Jeżeli zostaliśmy spadkobiercami, ale nie mamy pewności, czy spadkodawca nie pozostawił nam w spadku długów, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby się tego dowiedzieć, zanim przyjmiemy spadek. W tym celu warto dokładnie przejrzeć wszystkie dokumenty i korespondencję, która została w domu zmarłego. Możliwe, że wśród różnych dokumentów znajdziemy takie, które dotyczą zaciągniętych kredytów, pożyczek albo monity przypominające o powstałej i wciąż nieuregulowanej zaległości finansowej czy dokumentację komorniczą. Dobrym pomysłem jest również porozmawianie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi zmarłego, którzy mogą orientować się w sytuacji zadłużenia spadkodawcy.