Testament pozwala na zmianę zasad dziedziczenia ustawowego zawartego w kodeksie cywilnym. Spisując testament, można poszerzyć liczbę osób uprawnionych do spadku, wykluczyć niektóre z nich, a także zawrzeć w treści różnego rodzaju zapisy i polecenia. Co do zasady osoba sporządzająca testament jest wolna w swoich wyborach i może swobodnie dysponować majątkiem. Powinna jednak mieć na uwadze to, że osoby pominięte w dziedziczeniu lub takie, których udział w spadku uległ ograniczeniu, mogą ubiegać się o przyznanie zachowku.

Osoba, która chce sporządzić testament, może wybrać różne strategie działania. Testament może być dokumentem spisanym własnoręcznie i opatrzonym podpisem, oraz datą. Trzeba natomiast koniecznie pamiętać o wymogu własnoręczności. Testament nie może być napisany na maszynie do pisania lub komputerze i wydrukowany oraz jedynie podpisany. Nie może go też za nas napisać osoba postronna. Możemy natomiast zdecydować się na przygotowanie testamentu notarialnego, a także na skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Dlaczego pomoc adwokata przy spisywaniu testamentu jest przydatna?

W przepisach nie ma wymogu korzystania z pomocy adwokata przy sporządzaniu testamentu, jednak wiele osób korzysta z takiej możliwości. Dzieje się tak dlatego, że tylko w ten sposób można zagwarantować, że wszystkie nasze zamiary zostaną odpowiednio ujęte i będą mogły być wprowadzone w życie po naszej śmierci. Powinniśmy pamiętać, że spisanie testamentu najczęściej oznacza ograniczenie czyjegoś udziału w spadku. Osoba lub osoby, których udział został zmniejszony lub zostały całkiem pominięte w dziedziczeniu, mogą nie tylko dochodzić zachowku, ale także starać się podważyć zapisy testamentowe. Sformułowania, których użyjemy, nie mając wiedzy prawniczej, mogą być niezbyt precyzyjne. W efekcie nasze zamiary mogą nie zostać zrealizowane.

Doświadczony adwokat z zadaniem tego typu poradzi sobie natomiast bez trudu. Co więcej, korzystając z jego usług, możemy także zasięgnąć fachowej opinii, w jaki sposób najpewniej osiągniemy cel, jaki sobie stawiamy. Może to dotyczyć np. różnego rodzaju warunków czy poleceń, które chcielibyśmy zawrzeć w naszym testamencie.