Kancelaria adwokacka zwykle kojarzy nam się ze stawianiem się przed sądem oraz różnorodnymi sprawami karnymi. Tymczasem w praktyce jest wiele sytuacji w życiu, w których każdy z nas, zarówno osoby prywatne, jak i firmy, mogą potrzebować pomocy profesjonalnego prawnika. A pomoc ta może obejmować różny zakres i nie zawsze musi być związany z procesami karnymi czy postępowaniami cywilnymi. Bardzo często zdarza się, że do kancelarii adwokackiej trafiają osoby, które potrzebują po prostu fachowego doradztwa. Z kolei przedsiębiorstwa bardzo często nawiązują stałą współpracę z kancelariami, dzięki czemu mogą zawsze liczyć na wsparcie ekspertów z zakresu prawa.

Kancelarie adwokackie zapewniają profesjonalne i kompleksowe świadczenie usług prawnych, związanych zarówno z udzielaniem porad, jak i sporządzaniem opinii prawnych, umów, pism procesowych, a także reprezentowaniem swoich klientów w urzędach czy sądach. Oprócz klientów indywidualnych do kancelarii zgłaszają się różne podmioty gospodarcze, w tym m.in. przedsiębiorcy, organizacje czy wspólnoty mieszkaniowe.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię adwokacką

Profesjonalne kancelarie adwokackie świadczą kompleksowy zakres usług z różnych dziedzin. W kancelarii adwokackiej Katarzyna Bachleda-Kominek można liczyć na wsparcie prawne, obejmujące usługi polegające głównie na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wniosków i wszelkich pism procesowych (w tym środków odwoławczych), jak i na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w różnorodnych kategoriach spraw. Zapewniana jest fachowa obsługa z różnych dziedzin.

Oprócz spraw z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego, klienci mają zapewnioną pomoc również w kwestiach prawa rodzinnego czy spadkowego. W tych dwóch ostatnich przypadkach najczęściej rozstrzygane są kwestie związane z rozwodami i separacjami, podziałem majątku, zasądzaniem alimentów, czy też sporządzaniem testamentów lub sprawami spadkowymi. Wiele sporów można rozwiązać poza salą sądową, jednak znaczna część z nich wymaga profesjonalnego działania prawników, którzy pomagają w znalezieniu rozwiązań zgodnych z literą prawa i możliwie jak najlepszych dla klienta.

Do innych dziedzin, które również znaleźć można w ofercie usługowej kancelarii adwokackiej Katarzyna Bachleda-Kominek, zaliczamy prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo autorskie, prawo administracyjne oraz prawo handlowe, które obejmuje przede wszystkim kwestie związane z działalnością podmiotów gospodarczych.